18-Sep-2020

2020 წელი ყველა მიმართულებით, განსაკუთრებით კი, ბიზნეს სექტორისთვის გამოწვევებით სავსე აღმოჩნდა. გაჩნდა ახალი მოთხოვნები და საჭიროებები, რომელსაც ბიზნესი უნდა აკმაყოფილებდეს. თუ დავაკვირდებით, ეს პროცესები წელს არ დაწყებულა, ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად ნელ-ნელა დგებოდა ტრანსფორმაციის საჭიროება, რასაც ბევრმა წარმატებულმა კომპანიამ უკვე მიმართა, გაიმარტივა ბიზნეს პროცესების მართვა, თუმცა ბევრი ბიზნესი გარკვეული მიზეზებიდან გამომდინარე ამ დრომდე ტრადიციული გზით სვლას ამჯობინებდა. 2020-მა წელმა სწორედ ეს პროცესები დააჩქარა, ბიზნესებს „ აიძულა“ ცვლილებებისადმი მეტად ღია ყოფილიყვნენ იმისთვის, რომ უბრალოდ წინ წასულიყვნენ.

კვლევების მიხედვით, ის კომპანიები, რომლებიც ნებისმიერ დროს მზაობას გამოხატავენ ტექნოლოგიური თუ სხვა სახის განვითარებისთვის 60%-ით ზრდიანი მუშაობის ეფექტურობას, ეს კი, 40%-ით აუმჯობესებს დასაქმებულთა კმაყოფილებას, რაც პირდაპირ დადებითად აისახება კომპანიის საქმიანობაზე, თუმცა აქ დამატებით, მნიშვნელოვან როლს შიდა კომუნიკაცია და პროცესების თანამიმდევრულობა წარმოადგენს. მაგალითად, იმ შემთხვევაში, როდესაც არა მხოლოდ გარე, არამედ შიდა კორპორატიული ცვლილებებიც კი, არ არის სტრატეგიულად დაგეგმილი, შესაძლოსთან შედარებით დაბალ შედეგებს ვიღებთ. დასაქმებულთა 29% აღნიშნავს, რომ ახალმა პროექტებმა მხოლოდ 30%-ით გააუმჯობესა კომპანიის მდგომარეობა, წარუმატებლობა კი, შიდა კომუნიკაციის ნაკლებობით იყო გამოწვეული.

გთავაზობთ 5 გზას წარმატებული ბიზნეს ტრანსფორმაციისთვის:

1. ობიექტურად შეაფასეთ თქვენი ბიზნესის საჭიროება და შესაძლებლობების დონე

ხშირად ხდება, როდესაც კომპანიის საჭიროებები სუბიექტურად დგინდება კომპეტენტური ბაზრის ანალიზის გარეშე, ასევე ხშირია შემთხვევები, როდესაც მცირე და საშუალო კომპანიები ირჩევენ ლიდერი კომპანიების გზით სვლას, აქვთ სურვილი მათ მიბაძონ, მაგრამ რეალურად არ გააჩნია ამის რესურსი. ამ დროს საჭიროა რეალური რესურსების გაანალიზება.

2. ყველაზე რთული პირველი ნაბიჯის გადადგმაა

ერთია, როდესაც კომპანიის წარმომადგენლები ხვდებიან საჭიროებას, მაგრამ მეორეა მზაობა და პირველი ნაბიჯის გადადგმა. როგორც წესი, საჭიროებების იდენტიფიცირება ხდება მენეჯერების მხრიდან, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართულნი კომპანიის საქმიანობაში, ხოლო საბოლოო გადაწყვეტილების მიმღები მაინც კომპანიის ხელმძღვანელობაა, ამ დროს ყველაზე რთული სწორედ მათთვის ამ საჭიროების დანახვა და მოქმედებაში დარწმუნებაა. ასევე ცნობილია, რომ ხელმძღვანელობის მთავარი აქცენტები ბიზნესის ბრუნვასა და მომგებიანობაზე კეთდება. ამიტომ, მენეჯერების მოვალეობაა გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს დაანახონ ის პერსპექტივა, რაც კომპანიაში აღნიშნულ ცვლილებებს მოყვება.

3. განავითარეთ თქვენი ბიზნესის პროგრამული უზრუნველყოფა

წარმატებული ბიზნეს ტრანსფორმაცია იწყება პროგრამული უზრუნველყოფის მიმართულების განვითარებით. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მომავალი ტექნოლოგიებსა და ციფრულ სამყაროშია. ის საქმე, რასაც რამდენიმე წლის წინ 2-3 ადამიანი სჭირდებოდა, ახლა პროგრამული უზრუნველყოფის დახმარებით 1 ადამიანსაც ძალიან სწრაფად შეუძლია გააკეთოს, ამას გარდა, გაქვთ ლავირების საშუალება, მომხმარებლებთან პირდაპირი და უკუკავშირის შესაძლებლობა, რომლის სწორად გამოყენებაც პირდაპირპროპორციულად აისახება თქვენი ბიზნესის წარმატებაზე.

4. თანამშრობლებთან კომუნიკაცია მნიშვნელოვანია

თანამშრომლები ის ადამიანები არიან, რომლებსაც ყოველდღიურად თქვენი კომპანიის განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ, ისინი წარმოადგენენ თქვენს ბიზნესს მომხმარებლებთან, ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ თავს გრძნობდნენ კომპანიის ნაწილად. ერთად განიხილეთ კომპანიის საჭიროებები, მიზნები და დასახეთ ამოცანები, პერიოდულად გააცანით შესრულებული სამუშაოს შესახებ ინფორმაცია და სიახლეები, რომელსაც კომპანიაში ნერგავთ. დროული და სრულყოფილი ინფორმაცია ზრდის ბიზნეს ტრანსფორმაციის ეფექტურობას და დადებით გავლენას ახდენს შედეგებზე.

5. და ბოლოს, იყავით მოქნილი და შესაძლებლობა მიეცით ახალ იდეებს

თუნდაც ძველი კარგად ნაცადი, ყოველთვის არ ნიშნავს საუკეთესოს, მსოფლიო სწრაფი ტემპებით ვითარდება, რამდენადაც ბიზნესის წარმომადგენლები შიშით უყურებენ სიახლეებს, იმდენად მომხმარებლების საყვარელ კომპანიებს წარმოადგენენ ისინი, რომლებიც მუდამ მოძრაობაში არიან, მათ მუდმივად სიახლეებს სთავაზობენ და მყისიერად უწყობენ ფეხს თანამედროვე ცხოვრების სტილს.


12-Jul-2023
FINA restaurant module integration with GLOVO, WOLT and BOLT delivery services
First time in Georgia the automatic reflection of incoming orders in food facilities is possible in the cloud restaurant module of FINA24, which simplifies daily processes and responds to modern technological challenges. With active cooperation, from now FINA Restaurant Module is already integrated with GLOVO, WOLT and BOLT delivery services, which means simplifying processes in food facilities: Incoming orders from the delivery platform to the cashier are reflected directly in the FINA sales module and after confirmation it will automatically sent in the kitchen. Cashiers no longer have to manually enter orders into the POS software and therefore, the risk of making mistakes is significantly reduced.
24-Feb-2023
Sales mobile application for store
With the application developed by FINA, you can carry out sales, manage inventory and stocks, and issue consignment notes even from your mobile phone. You will no longer need to buy and place expensive POS equipment, which is very convenient in case of small spaces.
15-Mar-2023
Pharmacy software integrated with an electronic system
According to the new regulation, FINA provided an integration of the pharmacy software with the electronic system. From March 15, 2023, this order obliges persons involved in the sale of a pharmaceutical product to comply with the procedure for providing information/documents on the turnover of a pharmaceutical product and reflect the commodity turnover in a special electronic system in real-time.
5000+
Organizations Already Use FINA
ANYDESK
TEAMVIEWER
LEAVE A MESSAGE
CONTACT US