ფასები

ფასები შეიცავენ დღგ-ს
აუდიტი
GEL 400
API
GEL 1000


აფთიაქი BASIC
GEL 650
აფთიაქი STANDART
GEL 800


ავტოსერვისი BASIC
GEL 900
ავტოსერვისი STANDART
GEL 12002500+
ორგანიზაცია უკვე
იყენებს FINA-ს