ფასები

ფასები შეიცავენ დღგ-ს
აუდიტი
GEL 400
API
GEL 1000


აფთიაქი მოლარე
GEL 650
აფთიაქი მენეჯერი
GEL 800


ავტოსერვისი მოლარე
GEL 900
ავტოსერვისი მენეჯერი
GEL 1200ლოიალობის ბარათების სისტემა
GEL 500

3500+
ორგანიზაცია უკვე
იყენებს FINA-ს