ფასები

ფასები შეიცავენ დღგ-ს

BASIC

FINA სასტუმრო
მენეჯერი
GEL 500
  • ჯავშნების მართვა
  • ჯავშნების და გადახდების
    სტანდარტული რეპორტები
  • მრავალენოვანი ინვოისი

STANDART

FINA სასტუმრო
მენეჯერი
GEL 800
  • მიმღების პანელი
  • დამატებითი ანალიტიკური
    რეპორტები
  • ღამის აუდიტი
შეადარეთ ფუნქციონალი BASIC STANDART
ჯავშნების მართვა
ჯავშნების და გადახდების სტანდარტული რეპორტები
მრავალენოვანი ინვოისი
მრავალი მომხმარებლების მხარდაჭერა
მიმღების პანელი
ჯგუფური ჯავშანი
მრავალი ფასების სახეობები
მრავალჯერადი მომსახურების დარიცხვა
ოთახის დალაგება
ღამის აუდიტი
დამატებითი ანალიტიკური რეპორტები
გაწყობადი ინვოისი
ოთახის დაბლოკვა
შემხსენებლები
მოთხოვნების მართვა
დამატებითი მომსახურება
1 ოთახის ფასი GEL 50
ვებ-გვერდთან ინტეგრაცია GEL 1000-დან
2500+
ორგანიზაცია უკვე
იყენებს FINA-ს