ფასები

ფასები შეიცავს დღგ-ს

STANDARD

FINA სასტუმრო
მენეჯერი
GEL 1000
1 ოთახი: GEL 50
  • მიმღების პანელი
  • დამატებითი ანალიტიკური
    რეპორტები
  • ღამის აუდიტი
ფუნქციონალი STANDARD
ჯავშნების მართვა
ჯავშნების და გადახდების სტანდარტული რეპორტები
მრავალენოვანი ინვოისი
მრავალი მომხმარებლების მხარდაჭერა
მიმღების პანელი
ჯგუფური ჯავშანი
მრავალი ფასების სახეობები
მრავალჯერადი მომსახურების დარიცხვა
ოთახის დალაგება
ღამის აუდიტი
დამატებითი ანალიტიკური რეპორტები
გაწყობადი ინვოისი
ოთახის დაბლოკვა
შემხსენებლები
მოთხოვნების მართვა
დამატებითი მომსახურება
Channel Manager: 1 ჩენელი - €12/თვე
ვებ-გვერდთან ინტეგრაცია GEL 1000-დან
3500+
ორგანიზაცია უკვე
იყენებს FINA-ს