ფასები

ფასები შეიცავს დღგ-ს

FINA 24

კაფე-რესტორანი
80 ლარი/თვეში

თითოეული გაყიდვის წერტილი
მენეჯერი-მომხმარებლების ულიმიტო რაოდენობა

კაფე-რესტორნის
სრული ფუნქციონალი

FINA 24

ბუღალტერია
80 ლარი/თვეში

თითოეული წერტილი
ავტომატიზაცია კაფე-რესტორნის
მოდულთან

ბუღალტერიის
სრული ფუნქციონალიფუნქციონალი STANDARD
საწყობის და ვაჭრობის აღრიცხვა
კალკულაციების მართვა
ქსელური ვერსიის მხარდაჭერა
მრავალი დარბაზის, სალაროს და საწყობის მხარდაჭერა
წარმოება-რეალიზაცია
მრავალი მზარეულის პრინტერთან დაკავშირება
მრავალი მოლარეს მხარდაჭერა
მზარეულების პრინტერების რთული კონფიგურაციები
მზარეულების პრინტერების რთული კონფიგურაციები
ფუნქციონალი STANDARD
მიმტანის სტანდარტული ფუნქციონალი
დღის ნავაჭრის და სტანდარტული რეპორტები მიმტანთან
სწრაფი კვება, მიტანის სერვისი, შეკვეთები მაგიდებზე
წინასწარი და საბოლოო ჩეკების ბეჭდვა
შენიშვნა კერძზე და ჩეკზე
გადახდის სხვადასხვა სახეობები
სტუმრის რეგისტრაცია
კერძის გაუქმების პრივილეგია
სალაროს აპარატის მიბმა
მაგიდის და მიმტანის შეცვლა
მაგიდების გაერთიანება
დიპლომატზე დღგ-ს გამოყოფა
დამატებითი მომსახურების დარიცხვა
სწრაფი კვების მონიტორი
სასწორის მიბმა
დახურული მაგიდის აღდგენა
ფასდაკლება კერძზე და ჩეკზე
კერძის ძებნა კოდით და შტრიხკოდით გატარება
კერძის ფასის ცვლილება მიმტანთან
ჩეკის გაყოფა სტუმრების მიხედვით
3500+
ორგანიზაცია უკვე
იყენებს FINA-ს