ფასები

ფასები შეიცავს დღგ-ს

BASIC

FINA ბუღალტერია
მენეჯერი
GEL 1100
  • საწყობის და ვაჭრობის აღრიცხვა
  • კადრები და ხელფასები
  • სალარო და ბანკის ოპერაციები

STANDARD

FINA ბუღალტერია
მენეჯერი
GEL 1400
  • ხელფასებში დამატებითი სვეტების გაწყობა
  • პროექტების აღრიცხვა
  • ფულის მოძრაობა
შეადარეთ ფუნქციონალი BASIC STANDARD
საწყობის და ვაჭრობის აღრიცხვა
მრავალი ვალუტა, სალარო და საწყობი
კადრები და ხელფასები
სალარო და ბანკის ოპერაციები
ანგ. ვალდებული პირის ოპერაციები
ძირითადი საშუალებების მართვა
სესხების მართვა
საწვავის ჩამოწერა
წარმოება, დაშლა, ნაწილის დამატება და გამოყოფა
ბრუნვითი უწყისი, მოგება ზარალი, ბალანსი
გადაფასება, ანგარიშების გადახურვა
დისტრიბუციის პოკეტების გაწყობა
რთული წარმოება
ბანკის ამონაწერის ჩამოტვირთვა
ხელფასებში დამატებითი სვეტების გაწყობა
თანამშრომლის მივლინების და შვებულების გაწყობილი ოპერაციები
პროექტების აღრიცხვა
ინვენტარის გაქირავება
ფულის მოძრაობა
ძ/საშუალებების ინვენტარიზაცია
3500+
ორგანიზაცია უკვე
იყენებს FINA-ს